Quantcast
Channel: Vasttrafik
Viewing all articles
Browse latest Browse all 335

99 av 100 resenärer är nöjda

0
0

De kunder som reser med Västtrafiks Anropsstyrda trafik, i huvudsak färdtjänst- och sjukreseresenärer i större delen av Västra Götaland, är mycket nöjda med sina resor. Det visar den årliga nationella undersökning som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik gjort. Nästan samtliga resenärer, 99 av 100, uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sina resor.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 335

Latest Images